اردوی زیارتی مجموعه فرهنگی بیت الزهرا س از شهر تهران در حسینیه بیت الجواد ع و اجرای برنامه های فرهنگی :

? اجرای نمایش ” مرد مسافر”
?اجرای مسابقات جذاب و پرهیجان