امام رضا اینگونه بودند 8

در توبه و استغفار اکتفای به توبه زبانی را قبول نداشتند و می فرمودند:
لازم است توبه کننده با دل پشیمان باشد وگرنه خود را مسخره کرده است.

بحارالانوار ج ۷۵ ص ۳۵۵