امام رضا اینگونه بودند 10

حضرت رضا سلام الله علیه می فرمودند:
سکوت را روش خودتان کنید و جدال بیهوده با دیگران نکنید که فایده ای برایتان ندارد.

الاختصاص، ص ۲۴۷