امام رضا علیه السلام بسیار به حرف شنوی از پدر، خوش رفتاری با او، سربه زیری در برابرش، احترام گذاشتن به او و نیز ارام سخن گفتن در حضورش تاکید می فرمودند.

همچین توصیه می کردند از پدر در دنیا به بهترین صورت اطاعت شود و پس از مرگش برای او دعا و طلب رحمت کنید.

بحارالانوار ج ۷۱ ص ۷۶ و ۷۷