خوش گمانی

امام رضا اینگونه بودند 7

امام رضا علیه السلام سفارش می فرمودند به حُسن ظن و داشتن گمان نیک به خدا:

به خداوند گمان نیک بِبَر زیرا خدایِ عزوجل می فرماید:

“ من نزد گمان بنده مؤمن خویشم. اگر گُمان او به من نیک باشد مطابق آن گُمان با او رفتار می کنم و اگر گُمانش نسبت به من بد باشد مطابق همان بد با او عمل می کنم. ”

الکافی ج ۲ ص ۷۲