راهکار

زمـانـی که شـخــصـی الـماسـی در دســت داشـتـه بــاشــد و قـیمت و ارزشش را نـداند ممکن است آن را با اندکی پول یاشیء کم ارزشی معاوضه کند . اما اگر ارزشش را بداند هیــــچ وقـــت چنـــین اشـتباهی را مـرتکب نخواهد شد . اگر دانش آموزان ما ارزش خود را میدانستندهیچ وقت تــن به گــناه و لــذائذ شـــهوانیِ پــست نمــی دادند .

امــیـــرالمــؤمنــیـن سلام الله علیه مـــی فـــرمـــایــنـــد :

فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلاتبیعوها بغیرها

…براى وجود شما قیمتى جز بهشت نیـــسـت، آن را جز به بــــهشــــت نــــفروشــــید…