لحظه ای تـامل ۱/۲

آیا سخن قبل را به خاطر دارید؟ اشاره کردیم که یک مربی دلسوز تمام تلاش خود را می کند تا مبادا وقت دانش آموزانش در کلاس و هنگام حضور او، تلف شود. حال سوال این است: آیا مسئولیت مربیان تربیتی فقط در تدریس کلاسی و در بستر آن خلاصه می شود؟

قطعا پاسخ شما خیر است…