نام نهادن

امام رضا علیه السلام از پدران گرامی اش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند:

دخترم را فاطمه نام نهادم چون خداوند عزوجل او و دوستدارانش را از آتش جدا نموده است.

عیون اخبار الرضا، همو، ج۲، ص ۴۶؛ الامالی، شیخ طوسی، ص ۲۹۴