امام صادق علیه السلام:

. . . فَقالَ ما اَعْلَمُ‏ شَیْئا بَـعْد المعْرِفَهِ اَفضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلاه.

. . . بـعد از معرفت (شناخت خدا و ائمه اطهار)، بـرتـر از نـماز سراغ نـدارم .

کافی، ج۳، ص ۲۶۴