چرا باید امام زمانم را بشناسم؟!

امام حسین علیه السلام در پاسخ شخصـی که در مورد حقیقت شناخت خدا از آن حضرت سوال کرد، فرمودند :

معرفت مردم هر زمان نسبت به امام خویش ، معرفت خداست، همان امامی که اطاعت و فرمانبری از وی بر آن ها واجب شـده اسـت .

بحارالانوار ج ۵ ص ۳۱۲