چهاربقعه

امام صادق علیه السلام:

چهاربقعه در هنگام طوفان (نوح) به خداوند ضجه زدند که عبارتند از: «البیت المعمور» که خداوند آن را بالا برد ، «غَرِیّ » (یعنی نجف)، «کربلا» و «طوس».

فرحه الغری، ص۷۱