عهدی بر گردن دوستان و شیعیان

حضرت رضـا علیه السلام فرمودند:

همانا برای هر امامی، عهدی بر گردن دوستان و شیعیانش می باشد. از مواردی که باعث تمام کردن و به جا آوردن آن عهد می شود، زیارت قبور ائمه علیها السلام می باشد. پس هر کس با رغبت در  زیارت، به زیارت ایشان برود و آنچه که ائمه علیها السلام به آن رغبت دارند، تصدیق کند، ائمه علیها السلام روز  قیامت شفیع ایشان خواهند بود.

عیون الاخبار الرضـــا علیه السلام ، ج ۲، ص ۱۳۷