رفتار با فرزند

امام رضا علیه السلام اینگونه بودند…

در صحبت با فرزندِشان (امام جواد علیه السلام ) بسیار صمیمی بودند و با تعابیری مثل رفیق صدایشان می زدند.

کشف الغمه فی معرفه الائمه ج ۲ ص ۳۶۲