نمایی از سوئیت های بیت الجواد علیه السلام

  • واحدهای مجهز آپارتمانی
  • فاصله تا حرم مطهر پیاده ۱۰ دقیقه
  • مکان نوساز – بسیار تمیز

تک خواب :

  • با ظرفیت حداقل ۴ نفر
  • متراژ حدوداً ۶۰ مترمربع

دو خواب :

  • با ظرفیت حداقل ۶ نفر
  • متراژ حدوداً ۷۰ تا ۸۵ مترمربع