آدرس

مشهد، آخوند خراسانی‌، آخوند خراسانی ۷، بن بست اول سمت راست پلاک ۱۲، اردوگاه فرهنگی و زائرسرای بیت الجواد (علیه السلام)

۰۵۱-۳۲۲۸۱۱۱۰

۰۵۱-۳۲۲۸۱۲۴۱

۰۵۱-۳۲۲۸۱۲۴۴

۰۵۱-۳۲۲۱۵۴۹۷

ارتباط با ما
  • ۹ + ۹۰ =

اردوگاه فرهنگی و زائرسرای بیت الجواد علیه السلام

سبدخرید