راه های ارتباطی با زائرسرا و حسینیه بیت الجواد

شماره های تماس

۰۵۱-۳۲۲۸۱۱۱۰

۰۹۳۵۸۸۸۵۲۶۰

نشانی

مشهد، خیابان آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۷، سمت راست بن بست اول، پلاک ۱۲

شبکه های اجتماعی