آلبوم تصاویر

آلبوم تصاویر اردوگاه فرهنگی و زائر سرای بیت الجواد

یادگاری
نمایی از سوئیت های بیت الجواد علیه السلام
نمایی از حسینیه های بیت الجواد علیه السلام