اخبار

۲۴ مرداد, ۱۳۹۸

اجرای برنامه فرهنگی در حسینیه الزهرا علیها السلام

اجرای نمایش “بازگشت ” توسط تیم فرهنگی حسینیه بیت الجواد علیه السلام در حسینیه الزهرا علیها سلام

, , , ,