اجرای نمایش مرد مسافر، مسجد قائم

نمایش مرد مسافر برای ارودی مسجد قائم نارمک توسط گروه فرهنگی حسینیه بیت الجواد علیه السلام برگزار شد.

شرح برنامه:

  1. صحبت و توضیحات مجری مجموعه فرهنگی بیت الجواد علیه السلام
  2. پخش کلیپ مصاحبه با شاعر قطعه «آمدم ای شاه پناهم بده» مرحوم حبیب‌الله چایچیان تهیه شده توسط گروه فرهنگی حسینیه بیت الجواد علیه السلام
  3. اجرای نمایش مرد مسافر
  4. همخوانی قطعه «ای صفای قلب زارم»