اردوی زیارتی دانش آموزان دوره اول دبیرستان علامه حلی ۹ از استان تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :
? برگزاری مراسم سخنرانی و بیان احکام
?دعوت از خادم حرم مطهر و گفتگو با دانش آموزان