اردوی زیارتی دانش آموزان پایه ی هشتم دبیرستان علامه حلی ۴ از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

 

?مراسم سخنرانی و بیان احکام

?دعوت از خادم حرم مطهر و گفتگو با دانش آموزان