اخبار

۲۲ بهمن, ۱۳۹۷

اردوی زیارتی دبیرستان امام رئوف – تهران

اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان امام رئوف از استان تهران و اجرای نمایش بازگشت برای این زوار عزیز.