اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان شهیدان کربلایی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

🔸 اجرای مسابقات تفریحی و محتوایی
🔸 اجرای نمایش بازگشت