اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان شهیدان کربلایی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

? اجرای مسابقات تفریحی و محتوایی
? اجرای نمایش بازگشت