? اجرای برنامه های فرهنگی توسط تیم بیت الجواد علیه السلام در حسینیه اردکانیان برای اردوی دانش آموزان شهرستان دلگان از استان سیستان و بلوچستان