? اجرای نمایش ” بازگشت ” برای گروه اولِ اردوهای موسسه منهاج ائمه اطهار علیهم السلام از شهر تهران