اخبار

۲۱ بهمن, ۱۳۹۷

اروی زیارتی دبیرستان توحید – شهر قم

اجرای نمایش مرد مسافر برای اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان توحید از شهر مقدس قم در حسینیه ابوالفضلی