برگزاری برنامه دعوت از خادم حرم مطهر رضوی برای اردوی مدرسه توحید - قم