اخبار

۲۳ مرداد, ۱۳۹۸

دوره نهم اردوی زیارتی طرح شهید بهنام محمدی

دوره نهم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی برای این اردو.