اخبار

۲۳ تیر, ۱۳۹۸

دوره پنجم اردوی زیارتی طرح شهید بهنام محمدی

دوره پنجم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

🔸 اجرای نمایش مردمسافر