? ازتاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ تا ۹۷/۱۲/۳ افتخار میزبانی اردوی زیارتی ” جوانان عزیز هیئت حضرت قاسم علیه السلام از استان اصفهان ” و ” دانش آموزان متوسطه اول از مدرسه صالح از استان تهران ” را داشتیم.

با آرزوی سفری خوش و زیارتی مقبول برای آن بزرگواران.