کمک برای هزینه سفر زیارت اولی‌ها

با انتخاب گزینه «پرداخت» به درگاه بانک منتقل می‌شوید و پس از وارد کردن مبلغ مورد نظرتان می‌توانید با استفاده از کارت‌های بانکی در این امر خداپسندانه شرکت نماید.