حضور ارودی زیارتی دبیرستان رویش های انقلاب اسلامی از شهر قم و اجرای کلاس پویا از بسته فرهنگی حسینیه بیت الجواد علیه السلام.