اردوی دانش آموزان تربت جام

توفیق میزبانی از اردوی دانش آموزان پسران اطراف تربت جام را داشتیم  و برنامه های فرهنگی زیر، به درخواست مربی محترم اجرا گردید: 🔸 جلسه آشنایی با آداب زیارت (مزد قشنگ) 🔸 اجرای #نمایش مرد مسافر 🔸 برگزاری #مسابقه تفریحی و سخنرانی